Företaget

Företaget bildades 2003 och drivs av Bengt-Olov Eriksson och Mats Widén. Företaget driver ett hyvleri och en cirkelsåg där vi tar fram produkter samt använder dessa för legosågning och legohyvling. Sedan år 2005 tillverkar vi bastustugor, lekstugor och friggebodar efter kundens egna önskemål och ritningar samt att vi har en försäljning av hyvlade och ohyvlade träprodukter så som ytter- och innerpaneler, lister, foder och reglar. Även  specialdimensioner och längder tas fram på beställning.